Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

տեքստ

Բժշկությունը, հիրավի, ամենաազնիվն է բոլոր արվեստներից

Մեզ կարող եք գտնել՝
Հեռ.` 0285-5-29-92
Ֆաքս` 5-29-92
Էլեկտր. փոստ` kapanhospital@mail.ru
Իրավաբանական հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան Մ. Ստեփանյան փող. 13
Թեժ Գիծ 0285.5.27.02; 0285.2.85.10
 

Հարգելի այցելուներ

Սիրով ողջունում եմ Ձեր մուտքը «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ էլեկտրոնային կայք-էջ: «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ աշխատանքների կազմակերպումն ուղղված է Կապանի տարածաշրջանի և հարևան ազատագրված տարածքների մատչելի և որակյալ առողջապահական ծառայությունների ապահովմանը և բնակչության առողջական վիճակի բարելավմանը: Այդ նպատակին կծառայի նաև «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կայքը, որտեղ կտրամադրվի տեղեկատվություն բուժհաստատության կողմից մատուցվող ծառայությունների, ստորաբաժանումների, անձնակազմի մասնագիտական որակավորման վերաբերյալ, ինչպես նաև կայքի այցելուներին հետաքրքրող այլ տեղեկատվություն: Կենտրոնում աշխատում է գործիմաց և հոգատար անձնակազմ: Մեր աշխատանքի հիմքում դրված է արհեստավարժությունը, անհատական մոտեցումը, մարդասիրությունը, բարյացակամությունը: Հուսով եմ, որ կհաղթահարվեն դեռևս առկա դժվարությունները և կբարձրացվի բուժսպասարկման մակարդակը` ի նպաստ բնակչության առուղջության պահպանման:

Հարգանքներով` Կարեն Մելքոնյան Գեորգիի

  

Հայտարարություն 

Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 15 Փետրվարի 2018, 131 - Ա որոշման պահանջների՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի 06.03.2018 թվականի 20-Ա որոշմամաբ «ԿԱՊԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ  նվազել է և կազմում է 350096775 ՀՀ դրամ, որը կազմում է 3885 հասարակ/ սովորական / անվանական բաժնետոմս : Մեկ բաժնետոմսի արժեքը կազմում է  90115 ՀՀ դրամ: Ընկերությամ բոլոր  բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, սեփականության իրավունքով պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը և լրիվ վճարված են նրա կողմից:  
© 2020 MedicalNetwork. COPYRIGHT NOTES.